Wie zijn wij

De specialisten van West Brabant Taxatie service zorgen voor een objectieve en realistische taxatie van uw huis. U krijgt daardoor een uitstekend beeld van de waarde van uw pand. Dit is heel belangrijk bij het sluiten van een hypotheek of voor uw verzekering.

Het belang van een objectieve taxatie

Over de verkoopwaarde van een huis kunnen koper en verkoper van mening verschillen. Persoonlijke en emotionele argumenten spelen hierbij een grote rol. Of u nu koper bent of eigenaar: op een gegeven moment is het belangrijk te beschikken over een realistisch waarde-oordeel van een terzake deskundige. Een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten.

Voordat een bank of verzekeringsmaatschappij beslist of zij de hypotheek verstrekt, wil zij de executiewaarde weten. Dat is de waarde van het onroerend goed bij 'gedwongen openbare verkoop'. Ook bij het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet een taxatierapport worden overlegd. Fiscus en verzekering Voor de onroerend goed- en inkomstenbelasting wordt uitgegaan van de 'waarde in het economisch verkeer'. Met een herbouwwaardetaxatie kan de verzekeringsmaatschappij de juiste premie voor bijvoorbeeld de opstalverzekering vaststellen.

Waarop is een taxatie gebaseerd?

Het taxatierapport van de RMT-makelaar is gebaseerd op een afweging van belangrijke gegevens die betrekking hebben op het onroerend goed. Het rapport bevat een beoordeling van de waarde gebaseerd op factoren als ligging, courantheid en gemeentelijke voorschriften (bestemmingsplannen). Verder is de verhouding tussen vraag en aanbod van belang.

Factoren die van invloed kunnen zijn: